Oferta

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

W skład ewidencji ryczałtowych wchodzą między innymi : ewidencją ryczałtu, ewidencja dla celów podatku od towarów i usług czy dokonywanie rozliczeń podatku VAT. Sporządzamy również deklaracje podatkowe.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Nasza wykwalifikowana kadra prowadzi dokumentacje podatkowa do której zaliczamy na przykład:  podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych czy dokonywanie rozliczeń podatku VAT. Specjaliści sporządzają deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

Zajmujemy się zarówno prowadzeniem jak również przechowywaniem ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych. Prowadzimy dokumentacje podatkowa, sporządzamy deklaracje podatkowe oraz roczny bilans, rachunki zysków i strat.

Obsługa kadrowo płacowa

Nasze biuro zajmuje się  prowadzeniem dokumentacji kadrowej, dokumentacji dotyczącej urlopów. Przygotowujemy umowy o prace, świadectwa pracy oraz listy płac.
Specjalizujemy się również w obsłudze umów cywilno-prawnych, przygotowaniu deklaracji ZUS oraz doradztwie w sprawach kadrowo-płacowych.

Outsourcing usług księgowych

Nasza praca skupia się również na sprawności.  Staramy się by obsługa spółek prawa handlowego i innych podmiotów znajdowała się na wysokim poziomie. Nie prowadzimy prób. Unikamy kosztownych rozwiązań dlatego przeprowadzamy analizy ekonomiczne oraz zajmujemy się biznesplanami. Nad wszystkim jest prowadzony nadzór księgowych.

Rozliczenia roczne PIT

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie rozliczania PIT. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy pomóc Ci w rozliczeniu PIT, ale również możemy zrobić to za Ciebie. Jest to obowiązek każdego z nas.

Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń jeszcze dziś.

Zapraszam do zadawania pytań i kontaktu w celu omówienia warunków współpracy oraz korzystnej dla Państwa optymalizacji podatkowej.