Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

  • ewidencja sprzedaży,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
  • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzenie rozliczenia rocznego.